ناتالیا ۱۹ ساله دختر کوبی برایانت با لباس کلاهدار در جوایز CFDA 2022 ظاهر شد

ناتالیا ۱۹ ساله دختر کوبی برایانت با لباس کلاهدار در جوایز CFDA 2022 ظاهر شد

دختر کوبی برایانت دختر ۱۹ ساله کوبی برایانت ، بزرگ ورزشکار ، پس از امضای قرارداد با IMG Models در فوریه ۲۰۲۱، نشان خود را در دنیای مد ثبت کرد. روز دوشنبه، او در مراسم جوایز مد شورای طراحان مد آمریکا در سال ۲۰۲۲ در فرش قرمز ظاهر شد. لباس ناتالیا برایانت در یک لباس کلاه