مرگ الیزابت دوم: واکنش تکان دهنده ویلیام و کیت میدلتون
پنجشنبه 8 سپتامبر، پرچم های بریتانیا نیمه افراشته است. الیزابت دوم پس از 70 سال سلطنت در 96 سالگی درگذشت

مرگ الیزابت دوم: واکنش تکان دهنده ویلیام و کیت میدلتون

تنها چند دقیقه پس از اعلام مرگ الیزابت دوم، این پنجشنبه، ۸ سپتامبر، شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون در اینستاگرام از طریق یک پرتره سیاه و سفید از ملکه صحبت کردند. این پنجشنبه ۸ سپتامبر، پرچم های بریتانیا نیمه افراشته است. الیزابت دوم پس از ۷۰ سال سلطنت در ۹۶ سالگی درگذشت . خبر غم انگیز کاخ باکینگهام، که