دلیل طلاق سیلوستر استالونه از همسرش فلاوین
دلیل طلاق سیلوستر استالونه

دلیل طلاق سیلوستر استالونه از همسرش فلاوین

سیلوستر استالونه ( راکی ) ماجرای هدر دادن اموال خود را برای فرار از مهریه رد کرد ! وکلای سیلوستر استالونه میگویند : او هیچ رفتاری انجام نداده است که به منزله اتلاف، تخلیه و/یا هدر دادن عمدی دارایی های زناشویی آنها باشد».   این بازیگر همچنین با درخواست فلاوین برای “استفاده انحصاری” از خانه