چه زمانی باید به ماهی ها غذا بدهیم ؟

چه زمانی باید به ماهی ها غذا بدهیم ؟

      زمانی که باید ماهیانم را تغذیه کنم؟         در طبیعت، بیشتر ماهیان صبح زود و در غروب غذا می‌خورند. استثنائات این قاعده، ماهیان گیاه‌خوار و همه‌خورانی هستند که در طول روز به دنبال غذا هستند و گونه‌های شبانه. اگرچه ماهیان آکواریومی می‌توانند در هر ساعتی از روز غذا خورده،