تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1402 - 16:20
541 بازدید
کد خبر : 3636

Valentine’s Greetings 2024 Written with a Picture

Valentine’s Greetings 2024 Written with a Picture

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی روز ولنتاین چیست ولنتاین (Valentine’s Day) گرامیداشت دوست داشتن است که از آداب این روز کادو دادن دو عاشق و معشوق به یکدیگر است برای یادآوری دوست داشتن هست روز ولنتاین ۲۰۲۴ کی است روز ولنتاین هر ساله به تقویم میلادی در ۱۴ فوریه گرامیداشته می شود که امسال به


تبریک ولنتاین عاشقانه به انگلیسی

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی

روز ولنتاین چیست

ولنتاین (Valentine’s Day) گرامیداشت دوست داشتن است که از آداب این روز کادو دادن دو عاشق و معشوق به یکدیگر است برای یادآوری دوست داشتن هست

روز ولنتاین ۲۰۲۴ کی است

روز ولنتاین هر ساله به تقویم میلادی در ۱۴ فوریه گرامیداشته می شود که امسال به تقویم شمسی مصادف با روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ است

I am glad that I have someone special in my life, which can be there by my side whenever I need the most. Honey i love you so much

Happy Valentine’s Day

من از اینکه فردی خاص در زندگی ام دارم که میتواند هرموقع که نیاز دارم در کنارم باشد بی نهایت احساس خشنودی میکنم. عزیزم من بی نهایت عاشقت هستم

ولنتاین مبارک


You are the rose that never fades – fresh and fragrant every day, I am so lucky to be with you this Valentine’s Day and always

تو گل سرخی هستی که هرگز پژمرده نمی شود و هر روز شاداب و معطر است، خیلی خوش شانسم که در این ولنتاین و همیشه با تو هستم

متن های تبریک ولنتاین به انگلیسی

متن تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts

Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel / Happy Valentine’s Day

هر چقدر بیشتر سرمان شلوغ میشود بیشتر به یادآوری اینکه چقدر عاشق هم هستیم نیاز داریم

روز ولنتاین برای من روز خوبیست تا لحظه ای دست نگه دارم و بفهمم وجود تو چه حس فوق العاده ای به من میدهد/ ولنتاینت مبارک


I loved you, I love you and I will love you forever, Let’s celebrate many more Valentine’s Days / Love you

دوستت داشتم ، دارم و تا ابد نیز عاشقت خواهم بود، بیا باهم و در کنار یکدیگر ولنتاین های بیشتری را جشن بگیریم / دوستت دارم

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی

زیباترین تکست تبریک ولنتاین به زبان انگلیسی با عکس نوشته

Warmer than a summer breeze, hotter than the sun, more beautiful than a flower, but most importantly, the best thing that has ever happened to me

I love you. Happy Valentine’s Day

گرمتر از نسیم تابستان، جذاب تر از خورشید، زیباتر از گل و اما مهمتر از همه، بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتاده!

دوستت دارم و ولنتاینت مبارک


Darling, you’re my one and only. I don’t know what I ever did to deserve a person as amazing as you. Happy Valentine’s Day!

عزیزم تو یکی یدونه و تنها محبوب من هستی . نمیدانم چه کار کرده ام که لایق داشتن فردی شگفت انگیز مثل تو شده ام . روز ولنتاین مبارک

جملات ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

پیام تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

You walked in, and the sun broke through the clouds. Suddenly, life was worth living, and it became this big adventure

Thank you for being part of my life

تو وارد شدی و گویی خورشید از میان ابرها سر بیرون آورد، ناگهان زندگی ام ارزش زیستن یافت و به این ماجراجویی بزرگ تبدیل شد!

ممنون که بخشی از زندگی من هستی!


 This Valentine’s Day and every other day of the year I want you to know just how special you are to me, darling. I love you!

عزیزم میخواهم بدانی که در این روز ولنتاین و هر روز دیگری از سال تو برایم بسیار باارزش و خاص هستی . دوستت دارم

عکس نوشته ولنتاین به انگلیسی

متن ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

Falling in love is like looking at the stars. If you pick one out of the billions and stare at it long enough, all the others will melt away

عاشق شدن مثل نگاه کردن به ستاره هاست. اگر یکی از بین میلیاردها ستاره را انتخاب کنید و به اندازه کافی به آن خیره شوید، بقیه ستاره ها به چشمتان نخواهد آمد!


 I love spending time with you. Whether we’re out for a romantic evening or just taking a walk together

I always feel best when I’m with you / Happy Valentine’s Day

من عاشق وقت گذراندن با تو هستم . فرقی ندارد که برای قراری عاشقانه کنار هم باشیم و یا یک پیاده روی ساده بیرون برویم

من همیشه کنارت بهترین احساس ها را دارم  / روز ولنتاین مبارک

کپشن ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

جملات تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

I may not always say how special you are for me, I may not reach out to you because I am busy, but you are someone I love and care for.

درست است که همیشه به تو نمیگویم چقدر خاص هستی و یا همیشه وقت نمیکنم با تو وقت بگذرانم اما تو تنها کسی هستی که من عاشقشم و برایش اهمیت قائلم


When I’m with you every experience seems better

I’m so glad we’re able to share our lives together. I can’t wait to see what the future holds for us / Happy Valentine’s Day

وقتی با تو هستم هر تجربه ای به نظر بهتر و قشنگ تر می آید

من بی نهایت خشنودم که ما قادریم زندگی هایمان را باهم به اشتراک بگذاریم . بی نهایت مشتاقم تا ببینم آینده برایمان چه چیزی به ارمغان خواهد آورد / ولنتاین مبارک

عکس نوشته انگلیسی روز ولنتاین مبارک

جمله زیبا و احساسی ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

Falling in love is like looking at the stars. If you pick one out of the billions and stare at it long enough, all the others will melt away

عاشق شدن مثل نگاه کردن به ستاره هاست. اگر یکی از بین میلیاردها ستاره را انتخاب کنید و به اندازه کافی به آن خیره شوید، بقیه ستاره ها به چشمتان نخواهد آمد!


I love spending time with you. Whether we’re out for a romantic evening or just taking a walk together

I always feel best when I’m with you / Happy Valentine’s Day

من عاشق وقت گذراندن با تو هستم . فرقی ندارد که برای قراری عاشقانه کنار هم باشیم و یا یک پیاده روی ساده بیرون برویم

من همیشه کنارت بهترین احساس ها را دارم  / روز ولنتاین مبارک

کپشن ولنتاین مبارک عشقم به انگلیسی

جملات تبریک ولنتاین به انگلیسی با عکس نوشته

I may not always say how special you are for me, I may not reach out to you because I am busy, but you are someone I love and care for.

درست است که همیشه به تو نمیگویم چقدر خاص هستی و یا همیشه وقت نمیکنم با تو وقت بگذرانم اما تو تنها کسی هستی که من عاشقشم و برایش اهمیت قائلم


When I’m with you every experience seems better

I’m so glad we’re able to share our lives together. I can’t wait to see what the future holds for us / Happy Valentine’s Day

وقتی با تو هستم هر تجربه ای به نظر بهتر و قشنگ تر می آید

من بی نهایت خشنودم که ما قادریم زندگی هایمان را باهم به اشتراک بگذاریم . بی نهایت مشتاقم تا ببینم آینده برایمان چه چیزی به ارمغان خواهد آورد / ولنتاین مبارک


You are my beautiful sunshine, the smile on my face and the beat in my heart! Happy Valentine’s Day my love

تو خورشید درخشان و زیبایم، لبخند روی صورتم و ضربان قلبم هستی / ولنتاین مبارک عشق من


Your love helps me find happiness in the most unexpected ways… life with you has been sheer bliss

عشقت به من کمک می کند تا شادی را در غیرمنتظره ترین چیزها پیدا کنم… زندگی با تو برای من خوشبختی محض بوده است!

عکس ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نوشته

devotion, and gratitude for you. Thank you for being the best person in the whole world! Happy Valentine’s Day

ولنتاین بهترین روز برای ابراز عشق ، صمیمیت و سپاس گذاری ام برای توست . از اینکه بهترین فرد این جهانی از تو مشتکرم . ولنتاین مبارک


If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart, when will it stop beating

اگر از من بپرسی چه زمانی دست از دوست داشتنت بر خواهم داشت، مثل این است که از قلبم بپرسی چه زمانی دست از تپیدن میکشد!


You are a haven for my heart, a refuge for my soul. You are the reason I get out of bed every morning. I love you; happy Valentine’s Day

تو مأمن قلبم و پناه روحم هستی! تو دلیلی هستی که من هر روز صبح برایش از خواب بلند میشوم! عاشقتم و ولنتاینت مبارک!


If staying in your heart is a prison, I would accept to be sentenced to life.

اگر ماندن در قلب تو مانند زندان باشد با کمال میل قبول میکنم محکوم به حبس ابد شوم.


You are my beautiful sunshine, the smile on my face and the beat in my heart! Happy Valentine’s Day my love

تو خورشید درخشان و زیبایم، لبخند روی صورتم و ضربان قلبم هستی / ولنتاین مبارک عشق من


Your love helps me find happiness in the most unexpected ways… life with you has been sheer bliss

عشقت به من کمک می کند تا شادی را در غیرمنتظره ترین چیزها پیدا کنم… زندگی با تو برای من خوشبختی محض بوده است!

عکس ولنتاین مبارک به انگلیسی با عکس نو

<br /><br />
<br /><a href=لینک منبع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =

  • سلام، چطور می توانم به شما کمک کنم؟

در حال پردازش  . . .